Román

Román je knižné dielo, ktorého príbeh je odvodený z predstavivosti autora – nie je založený teda výlučne na historických udalostiach alebo faktoch. Text tejto beletrie je vo všeobecnosti otvorený interpretácií čitateľa, pretože neprezentuje len postavy skutočné, ale aj také, ktoré sú vymyslené. Existuje veľa rôznych druhov románov, ale my Vám prinášame najzakladanejší prehľad najviac rozšírených typov:

Dobrodružný román
Tento žáner beletrie sa vyznačuje tým, že jeho kľúčovým znakom je konflikt človeka a prírody. Hlavný hrdina sa ocitá v nebezpečných situáciách a často sa vyskytuje motív špionáže, sabotáže či vraždy.

Biografický román
Je v ňom zdokumentovaný životný príbeh historickej osoby, ktorý je premenený na fikciu. Spája v sebe prvky biografie a historickej pravdy, ktoré sú doplnené o predstavivosť autora a dialóg či drámu. Aj keď príbeh môže byť viac menej vymyslený, postavy v biografickom románe skutočne žili alebo žijú.

Etnický román
Medzi tieto príbehy patria romány, ktorých centrálne postavy sú černosi, indiáni, taliansko-americký prisťahovalci, židia alebo členovia inej špecifickej kultúrnej skupiny. Zvyčajne sa dej točí okolo hlavného protagonistu, ktorý je uväznení medzi dvoja konfliktnými spôsobmi života.

Gotický román
Tento druh románu sa odohráva na konci 18. a začiatku 19. storočia. Vyznačuje sa atmosférickým a historickým prostredím, mladými a krásnymi ženami, ktoré svoj pôžitok majú najmä z pekných, ale zlých hrdinov. Pri tom často prekonávajú život ohrozujúce hrozby, či už prírodné alebo nadprirodzené. Spisovatelia sa spoliehajú na tajomstvo, nebezpečenstvo a romantické vzťahy, aby upútali pozornosť čitateľa. Na konci príbehu zvyčajne hlavná hrdinka zvíťazí nad všetkými prekážkami. Opisujú sa dlhé, ponuré scény pekných domov či hradov.

Historický román
Obsahuje fiktívny príbeh, ktorý sa odohráva v rozpoznateľnom období histórie. Spolu s príbehmi o živote obyčajných ľudí môže historická fikcia zahŕňať aj politické alebo spoločenské udalosti danej doby.

Horor
Najstaršou a najsilnejšou emóciou človeka je práve strach. Preto sú práve príbehy plné strašlivých udalostí také populárne. Skutočný hororový príbeh obsahuje viac ako len tajnú vraždu, krvavé kosti alebo reťaze. Najmä tajomný príbeh je veľmi dôležitý pri tomto žánri.

Detské romány
Poznáme rôzne druhy detských kníh, ktoré sú zvyčajne rozdeľované podľa veku dieťaťa. Obrazové a príbehové knihy sú určené pre deti od 2 do 9 rokov. Ľahko čitateľné knihy môžu čítať deti vo veku sedem až deväť rokov. Potom už máme knihy určené pre staršie deti od 8 až do 14 rokov. Téma kníh je rôzna, ale dej sa točí najmä okolo zvierat alebo vymyslených postáv, ktoré prinášajú dobro do sveta.

Psychologický román
Jeho príbeh zdôrazňuje duševné a emocionálne aspekty jednotlivých opísaných postáv, Zameriava sa skôr na motiváciu a duševné aktivity jednotlivých hrdinov, než na vonkajšie udalosti. Spisovateľ sa menej zaujíma o to, čo sa stalo, než skôr o skúmanie, prečo sa to stalo.

Romantický román
Je to typ románu, v ktorom milostný vzťah medzi mužom a ženou tvorí hlavný príbeh deja. Tento je často rozprávaný práve z pohľadu hlavnej hrdinky, ktorá sa s stretáva s mužským hrdinom, zamiluje sa do neho, stretne sa s konfliktom, ktorý bráni ich vzťahu, a potom tento konflikt nakoniec predsa len vyrieši. Niekedy román opisuje aj sexuálne prebudenie ženy. Čitateľ cíti emocionálnu príťažlivosť medzi hrdinkou a hrdinom. Scény nie sú všeobecne príliš grafické, pretože väčší dôraz sa kladie na zmyslový prvok ako na fyzickú akciu.